PreMiNa

http://lakesiderestaurantcumberland.com/ Prosjekttittel:
Evaluering av fjernanalysedata som forhåndsinformasjon ved MiS-kartlegging etter NiN.

http://pingpongtech.com/archives/portfolio/bbva Målsetting
Evaluere nytten av å bruke fjernanalysedata som forhåndsinformasjon ved Miljøregistreringer i skog (MiS), slik at feltarbeidet blir så effektivt og målrettet som mulig.

Prosjektpartnere
Allskog SA
AT Skog SA
Mjøsen Skog SA
NORSKOG
Statskog
Vestskog SA
Viken Skog SA
Terratec AS

Finansiering:
Utviklingsfondet for skogbruketSkogtiltaksfondet og egenfinansiering fra samarbeidspartene

Prosjektperiode: 2018 – 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *