ForestPotential

«Changing Forest Area and Forest Productivity – Climatic and Human Causes, Effects, Monitoring Options, and Climate Mitigation Potential»

Høyereliggende skog i Hedmark

Foto: Ole Martin Bollandsås

Et endret klima påvirker både vekst og den potensielle utbredelsen til skogene våre. Det er imidlertid ikke trivielt å beregne hvor store effekten blir. Klimaendringer omfatter både temperatur- og nedsbørsendringer og studier har også vist at endringene vil være varierende langs både breddegrads- og høydegradienter. Konkurranseforholdet mellom ulike vegetasjonsarter vil også sannsynligvis endres med klimaendringene. I tregrensen er endringene forventet å være mest tydelig, både fordi trærne her i stor grad vokser på tålegrensen når det gjelder klima, men også fordi antallet beitende husdyr har gått ned de siste tiårene. En potensiell framrykking av tregrensen, både innover i den alpine sonen og inn i nordligere breddegrader, vil ha effekt på karbonbinding i skog, men også på albedo og biodiversitet i tregrensen. Vekstpotensialet på resten av skogarealet vil også endres hvis klimaet endres. Økt produktivitet vil ha betydning for skogens evne til å binde karbon, men også det økonomiske potensialet til skogsektoren.

Ved hjelp av tidsseriedata for trærs vekst, både for produktiv skog og trær i tregrensen, sammen med tidsseriedata for klima, beitetrykk, flybåren laserscanning, bildedata og multispektral informasjon, vil prosjektet ForestPotential besvare en rekke forskningsspørsmål. Hva er de relative effektene av beiting og klima på rekruttering og vekst i tregrensen, og hvor nøyaktig kan vi overvåke endringene ved hjelp av fjernmålingsdata? Kan vi bruke bi-temporale laserscanningsdata til å estimere produktivitet i skog? Ved hjelp av resultatene fra disse analysene, vil vi også gjennomføre langtids-, storskala analyser av utviklingen i skog, der vi også tar hensyn til albedo og jordkarbon.


Nyheter:

2018.03.23: Oppstartsmøte


Koordinator
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Prof. Erik Næsset
Email: erik.naesset[at]nmbu.no

Dr. Ole Martin Bollandsås, Prof. Terje Gobakken, Prof. Hans Fredrik Hoen, Prof. Kari Klanderud

Prosjektpartnere
Senter for klimaforskning (CICERO)
Hans Asbjørn Aaheim

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Prof. Gunnar Austrheim

Vitenskapelige samarbeidspartnere
University of British Columbia, Canada (UBC)
Prof. Nicholas C Coops

University of Idaho, USA (UoI)
Dr. Jan Eitel

Finnish Meteorological Institute, Finland (FMI)
Prof. Jari Liski

Samarbeidspartnere i privat sektor
Viken Skog SA
Avdelingsleder Svein Dypsund

Mjøsen Skog SA
Avdelingsleder Geir Korsvold

Varighet
2018 – 2021

Finansiering
Norges forskningsråd (NFR)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Relaterte posts

Thumb Title

2018/03/23 by Ole Martin Bollandsås
Filed as: ForestPotential

2018/03/23 by Ole Martin Bollandsås
Filed as: ForestPotential

2018/03/03 by Ole Martin Bollandsås
Filed as: ForestPotential

2018/01/25 by Ole Martin Bollandsås
Filed as: Current projects, ForestPotential, Prosjekter

En tanke om “ForestPotential

  1. Tilbaketråkk: (Norsk) Regionale forskjeller i rekruttering, mortalitet og vekst for pionertrær i tregrenseøkotonen | forestinventory.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *