Nylige innlegg

Estimering av biomasse og biomasse-endringer i boreal skog ved bruk av fjernmålte data – resultater fra empiriske studier og simuleringer

Victor Felix Strîmbu forsvarte sin doktorgradsavhandling, “Estimering av biomasse og biomasse-endringer i boreal skog ved bruk av fjernmålte data – resultater fra empiriske studier og simuleringer”, den 15 september 2017. Les videre

  1. Kombinasjon av flybåren laserscanning og hyperspektrale data for prediksjon av skoglige egenskaper på ulik romlig skala Skriv en kommentar
  2. Bruk av 3D-data fra fotogrammetri for skogtaksering Skriv en kommentar
  3. Kartlegging av skogressurser med 3D fjernmåling: Kombinering av data fra Landskogtakseringen og fotogrammetri med flybilder Skriv en kommentar
  4. Biomass estimation models and methods for miombo woodlands of Malawi using field and remotely sensed data Skriv en kommentar
  5. Seminar om skogbruksplanlegging 2016 Skriv en kommentar
  6. Kan vi skille mellom vanlig gran og sitka gran? Skriv en kommentar
  7. Bruk av fjernmåling til kartlegging av fremmede bartrær Skriv en kommentar
  8. Nøyaktigheten på bestandsdata i skogbruksplanen Skriv en kommentar
  9. Utvikling av metoder for biomasse- og karbonestimering for Miomboskog, furuplantasjer og agroforestry i Malawi 1 svar