Siste innlegg

Open positions: Six PhD/postdoctoral fellowships within remote sensing of forest ecosystem resources and bioeconomic modelling

http://planetapaz.org/es/noticias-olaneta-paz/noticias-2016/1541-propuestas-para-los-dialogos-de-paz-en-la-habana Our research group has six vacant 3-year PhD or 2-year postdoctoral researcher (Post.Doc) positions, depending on the qualifications of the applicants.

http://kirschelectricalservices.com/?author=3 See  for more information.

The successful candidates will be part of a team of researchers in the three projects:

 • “Precision forestry for improved resource utilization and reduced wood decay in Norwegian forests” (PRECISION)
 • “Changing forest area and forest productivity – Climatic and human causes, effects, monitoring options, and climate mitigation potential” (ForestPotential)
 • “Novel business models and mechanisms for the sustainable supply of and payment for forest ecosystem services” (NOBEL)

 1. Feltarbeid 2018 http://www.wpchotsprings.com/53069-yaz-price.html еnlighten 1 svar
 2. Sjekk hvor mye skog det er der du bor Legg igjen en kommentar
 3. Masteroppgave: Allelopatisk effekt av krekling på rekruttering og overlevelse av pionertrær i tregrenseøkotonen. Legg igjen en kommentar
 4. Oppstartsmøte https://www.olympicairshow.com/23608-provigil-price.html 1 svar
 5. Kartlegging av naturskog gjennom bruk av fjernmåling Legg igjen en kommentar
 6. Masteroppgave: Deteksjon av enkelttrær angrepet av råte, ved bruk av hyperspektrale data Legg igjen en kommentar
 7. Masteroppgave: Analyse av klassifiseringsnøyaktigheten av livsmiljøet «Gamle trær» innenfor MIS-systemet Legg igjen en kommentar
 8. Masteroppgave: Regionale forskjeller i rekruttering, mortalitet og vekst for pionertrær i tregrenseøkotonen Legg igjen en kommentar
 9. PreMiNa Legg igjen en kommentar