Nylige innlegg

  1. Kartlegging av skogressurser med 3D fjernmåling: Kombinering av data fra Landskogtakseringen og fotogrammetri med flybilder Skriv en kommentar
  2. Seminar om skogbruksplanlegging 2016 Skriv en kommentar
  3. Kan vi skille mellom vanlig gran og sitka gran? Skriv en kommentar
  4. Bruk av fjernmåling til kartlegging av fremmede bartrær Skriv en kommentar
  5. Nøyaktigheten på bestandsdata i skogbruksplanen Skriv en kommentar
  6. Utvikling av metoder for biomasse- og karbonestimering for Miomboskog, furuplantasjer og agroforestry i Malawi 1 svar
  7. Ressursregistrering og skogbruksplanlegging – en renessanse for flybildene? Skriv en kommentar
  8. Estimering av biomasse i skog i Tanana Valley, Alaska ved bruk av prøveflater på bakken og data fra flybåren laserscanning Skriv en kommentar
  9. Estimering av biomasse i tropisk regnskog ved bruk av flybåren laserskanning Skriv en kommentar