Vellykket seminar om vegetasjonsendringer i tregrensen

http://sparkwebgroup.com/lazerlanes/parties/ Seminaret, som ble avholdt i Norges Forskningsråds flotte lokaler på Lysaker, samlet til sammen ca 25 deltagere. Seminaret markerte avslutningen på et stort forskerprosjekt finansiert av Forskningsrådets NORKLIMA-program. Les videre

Én-dagsseminar om “VEGETASJONSENDRINGER I TREGRENSEN”

binge eating disorder topamax or neurontin I forbindelse med avslutningen av vårt prosjekt i NORKLIMA-programmet arrangerer vi et én-dagsseminar om vegetasjonsendringer i tregrensen. Seminaret markerer avslutningen på prosjektet finansiert av Norges Forskningsråd.

Les videre

Kort- og langsiktig kartlegging av effekter av globale klimaendringer på skog

Forskningen på effektene av global oppvarming er svært variert. Gjennom prosjekter utført i samarbeid med NASA og Norsk institutt for skog og landskap undersøker INA om LIDAR kan være en aktuell teknikk for å oppdage kortsiktige endringer i vekst av trær i tregrensa på fjellet. Les videre