Estimering av biomasse og biomasse-endringer i boreal skog ved bruk av fjernmålte data – resultater fra empiriske studier og simuleringer

naltrexone price Victor Felix Strîmbu forsvarte sin doktorgradsavhandling, “Estimering av biomasse og biomasse-endringer i boreal skog ved bruk av fjernmålte data – resultater fra empiriske studier og simuleringer”, den 15 september 2017. Les videre

Kombinasjon av flybåren laserscanning og hyperspektrale data for prediksjon av skoglige egenskaper på ulik romlig skala

sort http://palmettochiller.com/19141-armodafinil-price.html Kaja Kandare forsvarte sin doktorgradsavhandling, “Fusion of airborne laser scanning and hyperspectral data for predicting forest characteristics at different spatial scales”, den 25 august 2017. Les videre

Kartlegging av skogressurser med 3D fjernmåling: Kombinering av data fra Landskogtakseringen og fotogrammetri med flybilder

http://melodyshekari.com/34108-duphaston-usa.html Johannes Christoph Peter Rahlf forsvarte sin doktorgradsavhandling, «Kartlegging av skogressurser med 3D fjernmåling: Kombinering av data fra Landskogtakseringen og fotogrammetri med flybilder”, den 24 mars 2017.
Les videre

Biomass estimation models and methods for miombo woodlands of Malawi using field and remotely sensed data

publicize http://banquetessanangelo.com/91491-arcoxia-canada.html Daud Jones Kachamba forsvarte sin doktorgradsavhandling, «Biomass estimation models and methods for miombo woodlands of Malawi using field and remotely sensed data”, den 15 desember 2016.
Les videre

Metoder for estimering av volum, biomasse og treslagsdiversitet ved hjelp av feltinventering og flybåren laserskanning for tropiske skoger i Tanzania

http://andreaworoch.com/category/featured/page/48/ Ernest William Mauya forsvarte sin doktorgradsavhandling, “Metoder for estimering av volum, biomasse og treslagsdiversitet ved hjelp av feltinventering og flybåren laserskanning for tropiske skoger i Tanzania”, den 28. oktober, 2015.
Les videre